ΒΑΛΑΝΤΗΣ «ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ»

«Αυτή  τη φορά»…. Μας τραγουδάει ο Βαλάντης .
Η δυναμική του ερμηνεια,δίνει άλλο νόημα στα τραγούδια 
και μας ταξιδεύει ακόμα πιο μακριά…